Az IDEA-SOL Factory korlátolt felelősségű társaság általános szerződési feltételei a “helpitgo” szolgáltatáshoz kapcsolódóan

(a hatálybalépés napja: 2018.08.15.)


Az Általános Szerződési Feltételek tárgya, hatálya és módosítása
 1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Idea-Sol Factory Korlátolt Felelősségű Társaság (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2.; cégjegyzékszám: 01 09 283594 ; adószám: 25583942-2-41; elektronikus levelezési címe: info@helpitgo.com; a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett helpitgo mobilalkalmazáson (a továbbiakban: Alkalmazás) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és az Alkalmazás használatának feltételeit tartalmazza.

 2. Az Alkalmazás használata kizárólag a jelen ÁSZF-nek megfelelően történhet. Felhasználó a regisztráció során a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint a regisztráció során kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 3. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven készül.

 4. Jelen ÁSZF 2018. 08. 15. naptól visszavonásig érvényes. Társaság bármikor jogosult az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására,. Az ÁSZF módosításáról az Idea-Sol Factory Kft. a közösségi médiában, vagy az alkalmazás felületén, vagy weboldalán ad a Felhasználók számára kifejezett tájékoztatást. Az ÁSZF módosított változata az adott Felhasználóra az Alkalmazásnak az ÁSZF módosítását követő első látogatását, illetve használatát követően irányadó.

 5. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Társaság weboldalán valamint az Alkalmazásban.

 6. Jelen ÁSZF struktúrája, fejezeteinek felosztása csupán informatív jellegű és a könnyebb átláthatóságot szolgálja, az ÁSZF értelmezésére nincsen hatással.


A Szolgáltatás bemutatása
 1. Az Alkalmazás valamint az azon keresztül és ahhoz kapcsolódóan nyújtott Szolgáltatás célja, hogy a Felhasználók a többi Felhasználó elérésével és a velük való kapcsolatfelvétel útján megoldást találjanak a mindennapokban felmerülő kéréseikre, problémáikra, kérdéseikre vagy megoldást adjanak mások felmerülő problémáira, kéréseire, kérdéseire. A megfelelő Felhasználók kapcsolódását kategóriarendszer, geolokációs rendszer és kölcsönös értékelési rendszer segíti.


A Szolgáltatás használatához kapcsolódó fogalmak
 1. Beszélgetés: Egy konkrét Feladat kapcsán egymással kapcsolatba kerülő Felhasználók közötti üzenetváltás, mely a Feladat lezárásával egyidejűleg lezárásra kerül.

 2. Értékelés: Felhasználók egymásnak adott 1-10-ig terjedő skálán való pontozása és ahhoz kapcsolódó szöveges értékelése. Felhasználók csak konkrét, lezárt Feladathoz kapcsolódóan tudnak másik Felhasználóról értékelést adni, illetve ezt követően a másik Felhasználótól kapott értékelését megtekinteni. A kapott Értékelések megjelennek a Felhasználók profilján.

 3. Felhasználó: Felhasználónak minősül az a természetes személy, vagy jogi személy (illetve a névben eljáró természetes személy), aki az Alkalmazást letölti és oda a Szolgáltatás igénybevétele céljából regisztrál.

 4. Felhasználói profil: Felhasználó számára az Alkalmazás letöltésével és Regisztrációval létrejövő személyes profil, amelyben személyes adatait és elérhetőségeit megadja, módosíthatja, illetve az Alkalmazás használatához kapcsolódó beállításokat végezhet. A Felhasználói profil kétféle lehet: Magánszemély és Vállalkozás.

 5. Feladat: Kérések és Hirdetések együttesen

 6. Főoldali listák: A Felhasználók által közzétett Kéréseket és Hirdetéseket külön-külön tartalmazó oldalak, melyek között váltani a képernyő csúsztatásával vagy a vonatkozó gombok kiválasztásával lehet. A listákon lehetőség van különböző szempontok szerinti szűrésben böngészni a Feladatokra történő jelentkezések illetve kapcsolatfelvétel céljából.

 7. Hirdetés: Hirdetés jellegű feladat, melyben a Felhasználó bemutathatja értékesítésre szánt, felajánlott szolgáltatását, szaktudását.

 8. Jelöltlista: Kérés feladásakor megjelenített valamint aktív, közzétett Kérés esetén elérhető lista, amely azon maximum 100 Felhasználót tartalmazza, akik a közzétett Kérés kategóriáját beemelték a profiljukba és a Felhasználó közelében vannak.

 9. Kérés: Kérés jellegű feladat, melyben a Felhasználó igényét fejezheti ki többek között valamilyen feladat elvégzésére, kérés teljesítésére, kérdés megválaszolására, megoldására, tárgy, eszköz beszerzésére.

 10. Magánszemély profil: Olyan felhasználói profil, amelyet külön adminisztrátor általi jóváhagyás nélkül bármely természetes személy létrehozhat.

 11. Partner: Olyan Felhasználó, akivel a Felhasználó valamely konkrét Feladat kapcsán annak megoldása céljából kapcsolatba került.

 12. Vállalkozói profil: Olyan felhasználói profil, melyet érvényesen működő, nyilvántartásban szereplő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek hozhatnak létre. A regisztrálás során a Felhasználó megadja a vállalkozás nevét, székhelyét, adószámát és - ha van - cégjegyzékszámát. Ezután a Társaság a rendelkezésre álló adatok alapján, saját belátása szerint jóváhagyja a regisztrációt, ami után a Felhasználó igénybe veheti a Szolgáltatást.


A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
 1. A Rendszer bizonyos szolgáltatásai (ismeretető anyag/tutorial) a regisztráció aktiválása nélkül is elérhetőek minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes személy számára. A Rendszer további szolgáltatásai azonban az alkalmazás Apple App Store-ból, illetve Google Play Store-ból történő letöltéséhez, regisztrációhoz és belépéshez kötöttek.

 2. A Rendszerbe történő regisztráció jelenleg díjmentes, de a Társaság fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazás vagy annak bizonyos funkcióinak használatát Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett bármikor díjkötelessé tegye.

 3. Az alkalmazásba csak 16 éven felüliek regisztrálhatnak.

 4. Regisztrálni az Applikáció letöltését követően e-mail cím és jelszó megadásával vagy Facebook-, Google-fiókok segítségével lehet. Ez utóbbi esetben a Facebook, Google általános felhasználói feltételei is megfelelően alkalmazandóak a Szolgáltatás igénybevétele során. A sikeres regisztráció feltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elfogadása. Sikeres regisztráció esetén, ha a Felhasználó az email címmel történő regisztrációt választotta, a Társaság aktiváló e-mailt küld a Felhasználó részére, aki regisztrációja megerősítését követően tudja igénybe venni a Szolgáltatást.
  Facebook vagy Google profillal létrehozott regisztráció során nem kerül kiküldésre aktiváló link, mivel az autentikáció folyamatát az adott platform végzi.

 5. Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért, valamint az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a Társaság felelősséget nem vállal.

 6. A Felhasználó a Regisztráció során megtett kifejezett hozzájáruló nyilatkozatában hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatás végzéséhez szükséges személyes adatait az Alkalmazást üzemeltető Társaság az Adatkezelési Szabályzatban lefektetett feltételek szerint kezelje.


A Szolgáltatás használata
 1. A Felhasználó a regisztrációt követően az alkalmazásba belépve: Szerkesztheti felhasználói profilját: A regisztrációkor megadott email cím kivételével Magánszemély profilban valamennyi adat és beállítás szerkeszthető és szabadon módosítható. Vállalkozói profil esetén csak a profilkép és a bemutatkozás szerkeszthető, további adatainak módosítását a Felhasználó az info@helpitgo.com email címre küldött üzenetben kérheti.

  Feladatokat adhat fel: A sikeres közzétételhez az alábbi lépéseket kell tennie. Kérés esetén: kategória kiválasztása, a feladat elnevezése, részletek szabadszavas kifejtése, fénykép hozzáadása (opcionális), a feladat lejárati idejének kiválasztása (maximum 30 nap), a feladatvégzés helyének megjelölése (online végezhető, vagy cím megadása a beépített térkép segítségével), a feladatra szánt összeg vagy barterajánlat megadása. A sikeres közzétételhez az alábbi lépéseket kell tennie Hirdetés esetén: kategória kiválasztása, a feladat elnevezése, részletek szabadszavas kifejtése, fénykép hozzáadása (opcionális), a hirdetés típusának kiválasztása (egyszer megjelenítendő vagy ismétlődő), a feladatvégzés helyének megjelölése (online végezhető, vagy cím megadása a beépített térkép segítségével), a szolgáltatásért kért összeg vagy barterajánlat megadása, a részletek megadásával: kategória választása; címadás, részletek, fénykép, lejárati idő, helyszín. Kérést csak a Kérésekre szolgáló listában, Hirdetést csak a Hirdetések közzétételére szolgáló listában lehet közzétenni. A nem megfelelő listában elhelyezett Feladatok eltávolításra kerülnek.

  Jelölhet Felhasználót a Feladat elvégzésére, illetve elfogadhatja mások jelölését:
  Feladott Kérés jellegű feladatok elvégzésére a Felhasználó jelölhet más Felhasználókat azok közül, akiket a rendszer a profiljukban megjelölt kategóriáik alapján, a feladattól való távolsági sorrendben felajánl. Minderről az alkalmazás értesítést küld a másik fél számára. A felhasználó a jelölést elfogadhatja vagy elutasíthatja. Az elfogadásról a közzétevő Felhasználó értesítést kap.

  Az a Jelölt vagy jelentkező vállalhatja el a Kérést, akivel először történt kölcsönös visszaigazolás. Hirdetés esetén a felhasználó Jelöltlistát nem kap, nem kérhet fel senkit, nem kereshet meg senkit, kizárólag a másik fél jelentkezhet a hirdetésre.

  Jelentkezhet Feladatra, Feladatot vállalhat:
  A Felhasználó jelentkezhet a Kérés feladatokra. A jelentkezését, melyről a másik fél értesítést kap, elfogadhatják vagy elutasíthatják. A Felhasználó jelentkezhet a Hirdetésekre, amennyiben szeretné igénybe venni a kínált szolgáltatást vagy terméket. Hirdetés esetében nem szükséges a közzétevő visszaigazolása, a kapcsolatfelvétel azonnal megtörténik. Beszélgetést folytathat más Felhasználókkal: Akár feladóként, akár jelentkezőként vesz részt a Felhasználó egy Feladatban, a másik féllel egy, az adott Feladathoz kapcsolódó privát üzenetváltó ablakban tud egyeztetni. A Beszélgetés egészen addig aktív, ameddig a kapcsolódó Feladat lezárásra nem kerül. Az érkező üzenetekről az Alkalmazás értesítéseket küld a Felhasználónak.

  Feladatot zárhat le, értékelheti a partnert: Akár feladóként, akár jelentkezőként vett részt a Felhasználó egy Feladatban, bármikor lehetősége van azt lezárni, és a Partner részére Értékelést adni.


A Szolgáltatás lemondása
 1. Felhasználóknak bármikor lehetőségük van a profil végleges törlésére. A végleges törlést követően a profil újra aktiválására nincs lehetőség, a profilhoz tartozó adatok a Társaság adatbázisából véglegesen törlésre illetve anonimizálásra kerülnek. A profil végleges és helyreállítási lehetőség nélkül törlésére, az info@helpitgo.com email címre küldött üzenet küldésével van lehetőség. A törlési folyamatot indokolatlan késedelem nélkül, de maximum 30 napon belül hajtjuk végre.

 2. Felhasználóknak lehetőségük van a profil felfüggesztését is kérni, a Beállítások “Profil felfüggesztése” lehetőséget választva. A felfüggesztést követően a Profil a Felhasználó döntése szerint a felfüggesztést követő 2 éven belül helyreállítható.


Általános rendelkezések

A Felhasználó köteles:

 1. Partnere számára nyújtott tevékenység, szolgáltatás elvégzése vagy bármilyen, eszköz, tárgy, ingatlan kölcsön- vagy bérbeadása során a Partnerrel történt megállapodás szerint elvégezni, a tőle elvárható maximális odafigyeléssel és szakértelemmel, valamint Magyarország hatályos jogszabályainak a betartásával;

 2. megtenni minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a Partner hatékonyan és biztonságosan elvégezhesse az általa vállalt vagy felajánlott tevékenységeket, szolgáltatásokat;

 3. a Partner által elvégzett munka ellenértékét a megállapodásukban rögzítettek szerint megtéríteni;

 4. minden szükséges óvintézkedést megtenni a Partner tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen;

 5. a feladat elvégzését követően a feladat elvégzéséről számlát adni a Partner részére, amennyiben ezt jogszabály előírja;

 6. a Feladat elvégzését követően, vagy annak meghiúsulása esetén a feladatot lezárni és a Partnert értékelni.


 1. A Felhasználó szavatolja, hogy Feladata sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekeit, továbbá a Feladat csak olyan valós feltételeket tartalmaz, vagy ígér, amelyet a Feladatot közzétevő Felhasználó ténylegesen biztosít.

 2. Felhasználó saját belátása szerint, a Beszélgetés, egyeztetések folyamán bármikor elállhat a tevékenység, szolgáltatás elvégzésétől, eszköz, ingatlan kölcsön- vagy bérbeadásától.

 3. Felhasználó semmilyen formában nem jelenítheti meg sem a Felhasználói profilján, sem Feladathoz kapcsolódóan telefonszámát vagy más elérhetőségét, honlapjának címét.

 4. A Társaság nem szerkeszti a Felhasználók által közzétett tartalmakat, ideértve többek között a Felhasználók bemutatkozását, a közzétett Feladatok szövegeit vagy az egymásnak adott Értékeléseket. Nem köteles, de joga van az Alkalmazásban megjelenő szövegeket, értékeléseket, képeket, felhasználói tartalmakat moderálni, ha az:

  1. illegális vagy ártalmas tevékenységet helyeslő, illetve támogató tartalom,

  2. profán, vulgáris, obszcén, fenyegető vagy zaklató tartalom;

  3. diszkriminatív tartalom;

  4. más személy, illetve szervezet jogait – beleértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a személyiségi jogokat is – sértő tartalom;

  5. Olyan tartalom, mely veszélyezteti Felhasználók vagy más személyek biztonságát


Szerződésszegés, az ÁSZF azonnali hatályú Társaság általi felmondása
 1. Amennyiben a Társaság tudomására jut, hogy Felhasználó tevékenysége bármely módon vagy okból jogellenes, vagy ÁSZFbe, szerződésbe, jogszabályba, hatósági előírásba ütköző, vagy valószínűsíthetően visszaélést jelent, úgy jogosult a Felhasználó Felhasználói fiókját haladéktalanul, minden további figyelmeztetés vagy kimerítő indoklási kötelezettség nélkül felfüggeszteni vagy és saját belátása szerint a Felhasználót véglegesen kitiltani.

 2. A Társaság kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik és egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy mely felhasználói magatartást tekint jogellenesnek, amennyiben az adott magatartás az Alkalmazás szabályszerűtlen, szerződésellenes, visszaélésszerű használatát eredményezi, független attól, hogy az jelen ÁSZF-be kifejezetten nevesítésre került-e, továbbá azt is, hogy egy adott jogsértés esetén milyen időtartamú inaktiválással, törléssel, esetlegesen kitiltással él.

 3. A Felhasználói fiók Társaság általi törlése az ÁSZF azonnali hatályú Társaság általi felmondásának minősül. A Felek között ilyen esetben az ÁSZF megszűnik, ide nem értve azokat a rendelkezéseket, amelyek természetüknél fogva továbbra is hatályban maradnak.

 4. A Felhasználói fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó valamennyi tartalom, beleértve a profiladatokat, automatikusan törlésre kerülnek, összhangban az Adatvédelmi Szabályzattal. A törölt fiók tartalmát utólag visszaállítani nem lehet.

 5. Végleges kitiltás esetén Felhasználó a továbbiakban semmilyen körülmények között nem jogosult az Alkalmazás használatára.

 6. Az ÁSZF-be, illetve jogszabályba ütköző, vagy egyébként szerződésszegő magatartás miatt bekövetkező Felhasználói fiók, illetőleg felhasználói tartalom Társaság általi inaktiválásból, illetőleg saját hatáskörben, vagy kérelemre történő törléséből, illetőleg a Felhasználó végleges kitiltásából eredő, vagy azzal bármilyen módon összefüggő kárért Társaság felelősségét kizárja, azért sem közvetlenül, sem közvetve nem felel. Felhasználó Társaság felé az inaktiválásból, törlésből, kitiltásból eredő kárért megtérítési vagy egyéb igénnyel nem élhet, ugyanakkor köteles a Társaság esetlegesen felmerült kárát megtéríteni.

 7. Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az alábbi Felhasználói magatartás:

  1. a Felhasználó által az Alkalmazásban megadott adatok a Társaság megítélése szerint részben vagy egészben valótlannak bizonyulnak.

  2. Felhasználó a Társaság megítélése szerint szabálytalanul, rendeltetésellenesen használja az Alkalmazást, például, de nem kizárólagosan

   • — azt csalásra, a Társaság vagy harmadik fél megkárosítására használja, vagy bármilyen módon a Szolgáltatás igénybevétele során kárt okoz;

   • — ha a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

   • — ha a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja az Alkalmazást vagy a Szolgáltatást;

   • — ha a Felhasználó az Alkalmazásban olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja az Alkalmazást, hogy az a Társaság jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

   • — ha a Felhasználó az Alkalmazást, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

   • — ha a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel az Alkalmazás módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

   • — ha a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy az Alkalmazás, Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

   • — vagy a fentiek gyanúja felmerül.

 8. Ha a Felhasználó a Feladatokhoz kapcsolódóan, saját bemutatkozásban, vagy más Felhasználók értékelésénél olyan képi vagy szöveges tartalmat ad meg, amely:

  • — a jelen ÁSZF-be, jogszabályba, vagy egyéb, jó erkölcsbe ütközik;

  • — amely a helpitgo kikerülésére vagy kijátszására alkalmas.

  • — amelyből kiderülhet a Felhasználó vagy más Felhasználó telefonszáma vagy egyéb elérhetősége;

  • — alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen;

  • — alkalmas arra, hogy megbotránkozást keltsen;

  • — nem az elvégzendő vagy igényelt feladatra vonatkozik;

  • — véleményformálásra szolgál a portáltól független közösségi és egyéb médiában;

  • — vulgáris, szexuális tartalmú;

  • — politikai tartalmú;

  • — jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;

  • — bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

  • — jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

  • — jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

  • — mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;

  • — megtévesztő információt tartalmaz;

  • — a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;

  • — vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

 9. Az alkalmazáson továbbá, de nem kizárólagosan, az alábbi szolgáltatások keresése és hirdetése tiltott:

  • — társkeresési szolgáltatás;

  • — fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

  • — telefonfüggetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;

  • — diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;

  • — erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

  • — jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;

  • — magánszemély által nyújtandó hitel, kölcsön, egyéb pénzügyi szolgáltatás;

  • — adás-vétel jellegű hirdetések;

  • — multi level marketing jellegű, vagy hálózatépítéssel kapcsolatos hirdetések.

A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni az Alkalmazásban; ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja az Alkalmazást, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást.

 1. Jogsértő tartalom bejelentése esetén Társaság jogosult a Felhasználó publikus felületének azonnali zárolására, a jogsértő tartalom eltávolításáig. A Társaság bejelentés esetén eleget tesz a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályban foglaltaknak. A kivizsgálás jogi költségeit, jogos bejelentés esetén a Társaság a jogsértőre terhelheti.

 2. A Felhasználó a feladat adatlapján lévő “Jelentem” feliratú gombbal jelentheti a feladatot a Társaság felé. A Társaság egy jelentett feladatról email üzenetben kap tájékoztatást. A jelentett feladatokkal kapcsolatos teendőket a Társaság saját hatáskörben legfeljebb 30 napon belül bírálja el.

 3. Jelen ÁSZF szándékos megszegésének minősül az az eset, ha a Felhasználó a helpitgo által közvetített másik Felhasználó személyes adatainak birtokában a helpitgo kizárásával nyújt szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Felhasználók csak a helpitgo-n keresztül léphetnek egymással kapcsolatba a helpitgo-n feladott feladatokkal kapcsolatban. A jelen ÁSZF fentiekben rögzítettek szerinti megszegése esetére az alábbi rendelkezések irányadók:

  Amennyiben bebizonyosodik, hogy Felhasználó megkerülni szándékozik a helpitgo-t, úgy a jelen ÁSZF megszegője 1.000.000,-Ft kötbér megfizetését vállalja a Társaság részére.


Felelősség

Az Alkalmazás használata

 1. Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használja az Alkalmazás valamennyi funkcióját. Társaság nem vállal semmilyen felelősséget az Alkalmazás használatából eredő következményekért.

 2. A Társaságot nem terheli felelősség az Alkalmazás eredményességéért, eredményfelelőssége nincs.

 3. A Társaság nem felelős a Felhasználók egymás között létrejött pénzügyi, fizetési megállapodásáért, semmilyen módon nem foglalkozik a fizetéssel vagy árajánlatokkal.

 4. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Felhasználók közötti kapcsolatfelvétel megteremtésére korlátozódik. Az Alkalmazást üzemeltető Társaság nem vállal felelősséget semmilyen, a feladatok teljesítése során bekövetkezett eseményért, kárért, a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért.

 5. Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse.

 6. A Társaság nem ellenőrzi, hogy a Felhasználó szolgáltatása szerint megfelel-e a Cégjegyzékben, vagy az Egyéni vállalkozók nyilvántartásában bejegyzett tevékenységének.

 7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feladatok teljesítése során az Idea-Sol Factory Kft. nem végez szolgáltatást, azaz az Idea-Sol Factory Kft. csak a Felhasználók közötti feladatokat közvetíti, így nem tartozik felelősséggel a Feladatot végző által végzett munkáért, esetleges károkozásért.

 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feladat teljesítője nem az Idea-Sol Factory Kft. munkavállalója, és nem áll az Idea-Sol Factory Kft-vel megbízási jogviszonyban sem, hanem a Felhasználó másik Felhasználó számára alkalmi, projektszerű szolgáltatásokat kínáló független személy vagy vállalkozó. A Felhasználónak a másik Felhasználóval szemben jogai, kötelezettségei a vonatkozó jogszabályok kereti között a helpitgo Általános Szerződési Feltételei alapján állnak fenn.

 9. Felhasználó a másik Felhasználónak akár szándékosan, akár gondatlanul okozott valamennyi kárért teljes körű felelősséget vállal.

 10. A Társaság nem felelős az Alkalmazáson megjelenő értékelések tartalmáért.

Megjelenített információk

 1. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal az Alkalmazásban található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. Felhasználó az Alkalmazásban elérhető információkra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat, azok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

 2. Egyebekben Felhasználóra vonatkozó bármely információ, adat helyessége, valósága, pontossága, amely jelen ÁSZF teljesítése kapcsán bármilyen módon jelentőséggel bír, vagy azzal összefügg, mindenkor Felhasználó kizárólagos felelőssége. Bármely hibás, téves, valótlan adat, információ miatti minden jogkövetkezmény kizárólag Felhasználót terheli.

 3. Ellentétes írásbeli értesítésig a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben rögzítettek tekintendőek érvényes és hatályos információknak, azok naprakész mivoltát Szolgáltató nem köteles rendszeresen ellenőrizni.


Technológiai háttér
 1. A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata és felelőssége. Az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és rendeltetésszerű működéséért, használatáért Felhasználó tartozik kizárólagos felelősséggel.

 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaságnak az Android vagy IOS operációs rendszerek működésére és szabályzataira semmilyen ráhatása nincs, azok változása, megszűnése, rendeltetésellenes működése, vagy Szolgáltatás igénybevételét bármely módon akadályozó, vagy ellehetetlenítő körülmény esetén a megrendelt Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért nem szavatol. Ebből következően a Társaság nem vállal felelősséget az Android Market és az App Store átfutási és engedélyezési procedúrájának időtartamáért sem. Felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítést vagy egyéb módon való jóvátételt, kártalanítást, megtérítést, egyéb igényt a Társasággal szemben erre alapítva nem követelhet.

 3. Felhasználó elfogadja, hogy a Társaságnak az Android Market, illetve az App Store szabályzataira és tevékenységére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben ezen szabályzatokban vagy tevékenységekben változás, rendeltetésellenes működés, vagy Szolgáltatás igénybevételét bármely módon akadályozó, vagy ellehetetlenítő körülmény áll be, úgy a Társaság felelősséget nem vállal a megrendelt Szolgáltatás maradéktalan teljesítéséért. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ilyen esetben a Társaság felé semmilyen kártérítési, kártalanítási, megtérítési, vagy egyéb igénnyel nem léphet fel.

 4. A Társaság egyebekben sem szavatol az Alkalmazás használatával bármely módon összefüggő, harmadik fél szolgáltatók szabályzatáért, működéséért, és az ezek változásából, megszűnéséből, kimaradásából kifolyólag bekövetkező hibákért vagy a megrendelt szolgáltatások maradéktalan teljesítéséért.

 5. A Társaság nem vállal felelősséget az Alkalmazás előzményeinek illetéktelen személy tudomására jutásáért, a Felhasználó mobiltelefonja, Felhasználói fiókja, az Alkalmazást futtató eszköz védettségéért a Felhasználó tartozik kizárólagos felelősséggel.

 6. A Társaság megtesz mindent annak érdekében, hogy az Alkalmazás a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, zökkenőmentesen működjön, valamint lehetőségeihez mérten rendszeresen ellenőrzi és frissíti az Alkalmazást, ellenőrzi az abban elérhető információk és adatok pontosságát, illetőleg törekszik biztosítani annak számítógépes vírusokkal, illetve egyéb maleware-rel szembeni védelmét, ugyanakkor a Társaság nem vállal felelősséget az Alkalmazás folyamatos, akadálytalan, hibamentes működtetéséért és hozzáférhetőségéért, annak teljességéért vagy az adott célra való alkalmasságáért, esetleges bármely okból történő adatvesztésért, vagy bármely egyéb diszfunkcionális jelenségért. Diszfunkciónak minősül különösen bármilyen technikai leállás, hálózati hiba vagy kimaradás, vagy az Alkalmazás használatával elérhetővé váló vagy ott elhelyezett káros tartalmak, így vírusok, férgek, makrók okozta károk, vagy hacker tevékenységek. Az Alkalmazás, továbbá az ott elérhető információk, tartalmak, azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az Alkalmazás használatra alkalmatlan állapotából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és veszteségekért, illetőleg a harmadik szolgáltatók által, közreműködésükkel teljesített hozzáférési és egyéb üzemelési feladatokért való közvetett vagy közvetlen felelősséget a Társaság kifejezetten kizárja.


Védjegyek és szerzői jogok
 1. Társaság kifejezetten kijelenti, hogy az Alkalmazás tulajdonjogával, illetőleg annak összes eleméhez kapcsolódó, azokhoz fűződő mindennemű szerzői, iparjogvédelmi és kapcsolódó joggal kizárólagosan rendelkezik, és harmadik személynek semmilyen tekintetben nem áll fenn olyan joga, mely a szoftver vagy egyéb rendszerelem Felhasználó általi alkalmazását akadályozná vagy gátolná.

 2. Jelen ÁSZF semmilyen körülmények között nem érinti a Társaság Alkalmazáshoz kapcsolódó bármely szellemi alkotásaival kapcsolatos szellemi tulajdonát, valamint korlátlan és kizárólagos felhasználási jogát, azok minden esetben kizárólagosan a Társaság tulajdonában, illetőleg felhasználásában maradnak, Felhasználó semmilyen szerzői, felhasználói, iparjogvédelmi vagy egyéb jogosultságot nem szerez az Alkalmazás tekintetében, sem korlátlanul, sem korlátozottan.

 3. A helpitgo név és védjegy iparjogvédelmi oltalom alatt áll, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Társaság írásos hozzájárulásával lehetséges.

 4. Az Alkalmazás minden eleme, valamint az azon elérhető minden Társaság által közölt tartalom a Társaság szerzői jogi védelme alatt áll. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, átdolgozása, terjesztése, többszörözése, tárolása, bármely módon történő hasznosítása, jelen ÁSZF célján túlmenő használata a jogtulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely megfelelő jogkövetkezményeket von maga után.

 5. Az Alkalmazásról, és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az Alkalmazásra való hivatkozással lehet.

 6. Társaság fenntartja minden jogát az Alkalmazás tágan értelmezett valamennyi elemére, ide értve a domain-nevet, az azokkal képzett másodlagos domain neveket, valamint az internetes reklámfelületeket is.

 7. Tilos továbbá az Alkalmazás tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja; a felhasználói azonosítók tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az Alkalmazás vagy annak bármely része módosítható, vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő)

 8. Társaság fenntartja a jogot, hogy az Alkalmazást bármikor módosítsa, átdolgozza

 9. A szerzői jogi jogsértés esetén a Társaság a jogsértővel szemben bírósági úton kártérítéshez való jogát, és minden egyéb jogkövetkezményt érvényesíthet.


Adatvédelem
 1. A Társaság adatvédelmi rendelkezéseit külön dokumentum tartalmazza. A weboldalról és az applikációból is elérhető Adatkezelési Szabályzat jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.


Panaszkezelés, vitarendezés
 1. A Felhasználó panaszát az info@helpitgo.com e-mail címen jelezheti az Alkalmazást üzemeltető Társaságnak. A Társaság a beérkezett panaszra 10 munkanapon - belül reagál.

 2. Vitás helyzet esetén, amennyiben Felek egymás között nem tudnak megegyezni, Felek kérhetik a Békéltető Testület közbenjárását a vita rendezésében, vagy a Felek a jogvita megoldása érdekében bírósághoz fordulhatnak.

 3. Az online fogyasztói vitarendezés magyarországi kapcsolattartó pontja a Budapesti Békéltető Testület (weboldal: www.bekeltet.hu; ügyfélszolgálat: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10., telefon: (+36) 1/488-2186, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu.

 4. Jogszabályi kötelezésre az Alkalmazást üzemeltető Társaság vállalja az alternatív vitarendezési fórum igénybevételét a fogyasztói jogviták rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform az alábbi linkre kattintva érhető el:
  [link]

 5. Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással. A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

 6. Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 7. Mindezeken felül a Felhasználó a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.


Záró rendelkezések
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.